Obecný úrad

Obec Ižipovce

Adresa obecného úradu:

Ižipovce 35

032 23 Liptovská Sielnica

IČO: 302 303 90

DIČ: 2020580628

Obecný úrad Ižipovce oznamuje, že z dôvodu pandémie COVID 19 upravuje stránkové hodiny   nasledovne :

Pondelok : 08.00 - 11.00 hod

Streda : 13.00 - 16.00 hod 

Mimo týchto časov bude budova pre verejnosť zatvorená. Pracovníčka obce bude dostupná na nižšie uvedenom telefónnom čísle v čase úradných hodín. Zároveň žiadame klientov, aby uprednostnili telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie                                    Kontakty : 0903 725 325 - Karol Kováč, starosta obce                              ocu.izipovce@gmail.com

Obecný úrad : Bc. Monika Bukovinská - pracovníčka , 044/5597240

tel: 044/55 972 40

Obecný úrad - stránkové hodiny:
Pondelok:          7:00 -13:00
Utorok:               nestránkový deň
Streda:               6:30 - 17:00
Štvrtok:               nestránkový deň
Piatok :               nestránkový deň

e-mail:  ocu.izipovce@gmail.com

            Číslo účtu VÚB banka: 29321342/0200