Obecný úrad

Obec Ižipovce

Adresa obecného úradu:

Ižipovce 35

032 23 Liptovská Sielnica

IČO: 302 303 90

DIČ: 2020580628

tel: 044/55 972 40

Obecný úrad - stránkové hodiny:
Pondelok:          7:00 -13:00
Utorok:               nestránkový deň
Streda:               6:30 - 17:00
Štvrtok:               nestránkový deň
Piatok :               nestránkový deň

e-mail:  ocu.izipovce@gmail.com

            Číslo účtu VÚB banka: 29321342/0200